De Sarl Développement Durable werd in 2004 opgericht om zich te specialiseren in de valorisatie van voedselafval en de optimalisatie van frituurbaden.

De combinatie van deze twee specialiteiten heeft dit begrip van duurzame ontwikkeling doen ontstaan; inderdaad, het geopti-miseerde beheer van voedingsoliën en -vetten tijdens hun gebruik, gekoppeld aan een tweede levenscyclus in de vorm van biobrandstof, is een goed model van duurzame ontwikkeling.

Sinds zes jaar is de belangrijkste markt van de onderneming de verkoop van vetafscheiders voor restaurants en cateringbedrijven.

In Frankrijk en Europa wordt deze activiteit ondersteund door de vraag sinds de reglementering inzake de lozing van afvalwater restauranthouders verplicht systemen op te zetten om te vermijden dat vet in het riool wordt geloosd.

Deze vetten veroorzaken namelijk overlast in de rioleringsnetten, omdat zij verstoppingen in de hand werken en gevaarlijke verontreinigingen kunnen veroorzaken voor het personeel dat in de riolering werkt. Bovendien is het ook een bijkomende vervuilende belasting voor de afvalwaterbeheerder, terwijl deze vetten die regelmatig worden opgehaald bij de producent (restaurant, voedingsindustrie, ca-teriehandel) recupereerbaar zijn in de sector van gebruikte frituurolie, als grondstof voor de productie van biobrandstoffen.

Het bedrijf steunt op 3 belangrijke concepten van Duurzame Ontwikkeling:

Minder verbruik van grondstoffen:

- Natuurlijke technologische hulpmiddelen, FRYLIQUID en FRYPOWDER om de levensduur van frituurbaden in de industrie en de horeca te verlengen,

- Kwaliteitsfilters en filtermachines vervolledigen dit aanbod, met als doel een interessante rentabiliteit voor de gebruiker;

Een nieuwe levenscyclus voor vet voedselafval:

- BAGT vetafscheiders maken een efficiënte recuperatie mogelijk van vet dat naar het riool wordt afgevoerd voor restaurants en traiteurs, maar ook en vooral, de mogelijkheid van een inzameling aan de bron, d.w.z. boven de gootsteen, maakt het mogelijk om een kwaliteitsafval te produceren dat kan worden gerecupereerd in de sector van gebruikte frituurolie, in Frankrijk en in Europa, in de vorm van biodiesel.

- Voor de voedingsindustrie hebben wij het VEGX200-procédé ontwikkeld, dat het mogelijk maakt de in de riolering afgekeurde spijsvetten op te vangen en te zuiveren in de vorm van brandstof die ter plaatse rechtstreeks kan worden hergebruikt als brandstof voor stoom- of warmwaterketels of voor warmtekrachtkoppelingsmotoren. De afgekeurde tonnages moeten meer dan 200 kg zuiver vet per dag bedragen.

Rendabiliteit van de toegepaste kanalen:

- Onze BAGT-vetafscheiders zijn zeer gemakkelijk te gebruiken en kunnen niet stuk gaan, zij verbruiken geen fossiele of elektrische energie voor hun werking en hun levensduur is zeer lang. Deze kwaliteiten die wij bij hun ontwerp naar voren hebben gebracht, evenals een betaalbare prijs, laten ons toe aan te tonen dat op het niveau van het milieu, de hoeveelheid teruggewonnen vet het materiaal en de energie die verbruikt wordt om dit afval te revaloriseren, terugbetaalt.

- In de industrie wordt een minimum jaarlijks tonnage terugwinbaar vet gebruikt om de rentabiliteit van het pro-ces te berekenen. Wij hebben installaties gebouwd voor tonnages van 4 ton per jaar en tot 5.000 ton per jaar geproduceerde biobrandstof.

BAGT-vetafscheiders:

Sinds 2010 hebben we onze eigen modellen vetafscheiders ontwikkeld met een constante focus op betrouwbaarheid, efficiëntie en gebruiksgemak. Sinds januari 2013 hebben wij ons gamma toestellen gefinaliseerd op basis van een vetterugwinningscapaciteit en waterdebiet die wij berekenen in omslagen per dag equivalent voor de horeca:

- van 10 tot 90 maaltijden per dag - BAGT COMPACT

- van 50 tot 120 maaltijden per dag - BAGT 80N

- van 120 tot 200 maaltijden per dag - BAGT 200N

- van 200 tot 400 maaltijden per dag - BAGT 400N

BAGT en Europese norm EN1825

Om onze klanten te verzekeren van de betrouwbaarheid van onze apparatuur, hebben wij onze vetafscheider BAGT200N getest bij het CEWAC, een gespecialiseerd laboratorium in België.

Deze expertise heeft ons in staat gesteld aan te tonen dat de BAGT200N voldoet aan de norm Maat 1, capaciteit van 1L/sec.

Dit toestel wordt voorgesteld voor export met de CE EN 1825 norm.

Winkelwagen

There is no item in your cart